اطلاعات این آگهی نادرست است ؟

شرکت مهندسی ندای سبز سلامت3604

خدمات فنی مهندسی بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست

تلفن :
تلفن :
موبایل :
فکس :
ایمیل :
ادرس دفتر مرکزی : کرج جهارراه کارخانه قند بلوار زکریای رازی مجتمع تجاری مشتاق واحد 10
ادرس کارخانه :

سنجش عوامل زیان آور محیط کار جهت کنترل و ارائه گزارش به معاونت بهداشتی استان طراحی سیستم های ایمنی مانند اعلام و اطفاء حریق آموزش ایمنی و بهداشت استقرار سیستم ها ممیزی و .....;

لطفاً در صورتی که با ما تماس گرفتید ، اعلام نمایید که آگهی شرکت ما را در سایت کمپانی ها مشاهده نموده اید

آخرین آگهی های ثبت شده

آخرین آگهی های ثبت شده